ASOCIAŢIA CHINOLOGICĂ A JUDEŢULUI SUCEAVA

 

Din dragoste pentru câine și respect pentru crescătorii de câini.

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII ÎN REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A CÂINILOR PERICULOȘI (R.E.C.P.) AL ASOCIAȚIEI CHINOLOGICE A JUDETULUI SUCEAVA

În conformitate cu prevederile OUG nr. 55/2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi, republicată, completată cu modificări de Legea nr.60/2003 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 55/2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi, exemplarele canine care intră sub incidența actelor normative sus-menționate, trebuie înregistrate la Asociațiile chinologice teritoriale.

Exemplarele canine din județele Suceava, Neamț și Botoșani, care intră sub incidența legislației amintite anterior, trebuie înregistrate în Registrul de Evidență a Câinilor Periculoși al Asociației Chinologice a Județului Suceava. Pentru aceasta, sunt necesare următoarele documente:

 

  • copie după buletinul proprietarului/proprietarilor câinelui;

  • copie după carnetul de sănătate al câinelui;

  • copie după certificatul de origine al câinelui (unde este cazul);

  • dovada plații a 100 lei, contravaloarea eliberării adeverințelor și înscrierea în în Registrul de Evidență a Câinilor Periculoși; (ASOCIAȚIA CHINOLOGICĂ A JUDEȚULUI SUCEAVA CUI 8634550 CONT RO33BRMA0241035763000000, BANCA ROMÂNEASCĂ SUCEAVA)

  • 3 etichete de microcip (inclusiv hârtia autocolantă suport a celor 3 etichete de microcip).

Documentele vor fi trimise prin servicii de poștă la adresa Str. Armenească, nr.39, 720009, Suceava, România.