ASOCIAŢIA CHINOLOGICĂ A JUDEŢULUI SUCEAVA

 

Din dragoste pentru câine și respect pentru crescătorii de câini.

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII ÎN REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A CÂINILOR PERICULOȘI (R.E.C.P.) AL ASOCIAȚIEI CHINOLOGICE A JUDETULUI SUCEAVA

 RESPONSABIL ACH SUCEAVA - STOROCIUC VASILE MARIUS 0744-104-337 

În conformitate cu prevederile OUG nr. 55/2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi, republicată, completată cu modificări de Legea nr.60/2003 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 55/2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi, exemplarele canine care intră sub incidența actelor normative sus-menționate, trebuie înregistrate la Asociațiile chinologice teritoriale.

Exemplarele canine din județele Suceava, Neamț și Botoșani, care intră sub incidența legislației amintite anterior, trebuie înregistrate în Registrul de Evidență a Câinilor Periculoși al Asociației Chinologice a Județului Suceava. Pentru aceasta, sunt necesare următoarele documente:

 

-  formulare de completat

- dovada plății a 150 lei (contravaloarea eliberării adeverințelor și înscrierea în Registrul de Evidență a Câinilor Periculoși), în contul ASOCIAȚIEI CHINOLOGICE A JUDEȚULUI SUCEAVA, C.U.I. 8634550, COD IBAN RO33BRMA0241035763000000, BANCA ROMÂNEASCĂ SUCEAVA.