ASOCIAŢIA CHINOLOGICĂ A JUDEŢULUI SUCEAVA

 

Din dragoste pentru câine și respect pentru crescătorii de câini.

Protocol IPJ Suceava - ACH Suceava

 Având în vedere Protocolul de colaborare încheiat între Inspectoratul General al Poliţiei Române (nr.347755/02.03.2004) şi Asociaţia Chinologică Română (nr.155/23.02.2004), pentru prevenirea incidentelor în care sunt implicaţi câinii din rasele periculoase ce intră sub incidenţa Legii nr.60/2003,  privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi (care aprobă şi modifică O.U.G.55/2002), între Inspectoratul de Poliţie Judeţean Suceava şi Asociaţia Chinologică a Judeţului Suceava, s-a încheiat, în luna ianuarie 2006,  un protocol de colaborare  la nivelul judeţului, care are drept scop:

- respectarea prevederilor Legii nr.60/2003,  privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi (care aprobă şi modifică O.U.G.55/2002);

- stabilirea unui cadru comun, unitar, privind colaborarea celor două instituţii semnatare;

- intrarea în legalitate, conform actelor legislative sus-menţionate, a deţinătorilor şi/sau proprietarilor de câini periculoşi sau agresivi.

Obiectivele Protocolului vor fi duse la îndeplinire prin:

- organizarea, în viitorul apropiat, de acţiuni simple sau complexe (patrule şi controale) în locurile unde se cresc, comercializează, dresează sau plimbă câinii periculoşi sau agresivi;

- realizarea unui schimb operativ de date şi informaţii;

- participarea în colectivele de cercetare şi constatare a evenimentelor în care au fost implicaţi câini periculoşi sau agresivi;

- realizarea schimbului de informaţii în legătură cu cazurile de încălcare a legislaţiei în vigoare, care pot pune în pericol viaţa, integritatea corporală şi a cetăţenilor;

-organizarea în comun de simpozioane, sesiuni de comunicare, seminarii tematice şi alte acţiuni de interes comun;

- iniţierea şi dezvoltarea de programe comune în domeniile de interes reciproc, pentru evitarea situaţiilor de risc;

Protocolul semnat de cele două instituţii a fost transmis, în vederea aplicării,  la posturile de poliţie din localităţile urbane ale judeţului.

 

Referitor la acest fapt, ASOCIAŢIA CHINOLOGICĂ A JUDEŢULUI SUCEAVA este de părere că Protocolul încheiat cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Suceava a fost o iniţiativă necesară, binevenită pentru ducerea la îndeplinire a scopului nostru comun - creşterea câinilor, fără a da naştere la disconfort social şi promovarea sportului canin autentic.

În acest sens, ASOCIAŢIA CHINOLOGICĂ A JUDEŢULUI SUCEAVA îşi exprimă întreaga disponibilitate pentru:

- înregistrarea în REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A CÂINILOR PERICULOŞI al asociaţiei;

-  eliberarea actelor aferente (adeverinţe) solicitate de Inspectoratul de Poliţie,  pentru toţi câinii din rasele periculoase: Pit Bull, American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiler, Dog Argentinian, Mastino Napoletano-dog italian, Fila Brazileiro, Mastiff-dog englez, Ciobănesc Caucazian, Cane Corso şi metişii lor. Având în vedere amenzile aplicate pentru nerespectarea legislaţiei privind câinii periculoşi (care pot ajunge la 30 milioane lei vechi), recomandăm proprietarilor să înregistreze aceşti câini, în caz contrar suportând rigorile legii.