ASOCIAŢIA CHINOLOGICĂ A JUDEŢULUI SUCEAVA

 

Din dragoste pentru câine și respect pentru crescătorii de câini.

DESPRE NOI

ASOCIAŢIA CHINOLOGICĂ A JUDEŢULUI SUCEAVA este persoană juridică, non-profit, neguvernamentală, afiliată la ASOCIAŢIA CHINOLOGICĂ ROMÂNĂ (A.Ch.R)-forul tutelar, şi s-a înfiinţat în anul 1996, ca o alternativă profesionistă viabilă la ceea ce oferea la acea vreme, contextul chinologic sucevean.

 Iniţiativa înfiinţării ASOCIAŢIEI CHINOLOGICE A JUDEŢULUI SUCEAVA a aparţinut unui grup de crescători pasionaţi din judeţ, dintre care trebuie remarcat domnul profesor Hapenciuc Vladimir- primul Preşedinte al asociaţiei, căruia îi mulţumim şi pe această cale.

Treptat, prin rigurozitate, profesionalism, şi nu în ultimul rând, datorită dragostei pentru câine şi respect pentru iubitorii de câini,  ASOCIAŢIA CHINOLOGICĂ A JUDEŢULUI SUCEAVA a ajuns, în momentul de faţă,  să domine autoritar chinologia suceveană.

Scopul declarat al ASOCIAŢIEI CHINOLOGICE A JUDEŢULUI SUCEAVA este promovarea sportului canin autentic prin încurajarea creşterii, ameliorarea şi utilizarea câinilor din rasele recunoscute de FEDERAŢIA CHINOLOGICĂ INTERNAŢIONALĂ (F.C.I.) şi, implicit, îmbunătăţirea fondului canin din judeţul Suceava.

Organizaţia noastră include la această dată crescători sau deţinători de câini de rasă, cu o activitate expoziţională susţinută şi gestionează activitatea a 54 canise -vezi secţiunea “CANISE”.

 Trebuie menţionat că, în contradicţie cu o idee larg răspândită, ASOCIAŢIA CHINOLOGICĂ A JUDEŢULUI SUCEAVA, nu urmăreşte promovarea respectării drepturilor câinilor comunitari şi nu este o asociaţie de interes public cu atribuţii în această sferă de activitate, chiar dacă unele evenimente din acest domeniu nu ne pot lăsa indiferenţi.

 

CODUL DE CONDUITĂ AL ASOCIAŢIEI:

Pentru ducere la îndeplinire a scopului ASOCIAŢIEI CHINOLOGICE A JUDEŢULUI SUCEAVA-  promovarea sportului canin autentic, membrii săi trebuie să se conducă după următoarele principii de bază, care să-i însoţească permanent în activitatea lor:

respectarea hotărârilor luate în cadrul Adunării generale a  asociaţiei;

asigurarea unor condiţii corespunzătoare de creştere a cânilor;

-   popularizarea imaginii pozitive a câinelui în societate, consolidarea rolului utilitar al acestuia, încurajarea creşterii câinilor de rasă şi creşterea cânilor fără a crea disconfort social;

- urmărirea creşterii ştiinţifice a cânilor de rasă, prin fixarea caracterelor fenotipice specifice fiecărei rase de câni;

participarea la expoziţii de frumuseţe şi muncă în spiritul sportivităţii;

- promovarea imaginii ASOCIAŢIEI CHINOLOGICE A JUDEŢULUI SUCEAVA.